Parochie

Korte geschiedenisschets van het ontstaan van de orthodoxe parochie van de Heilige Amandus te Kortrijk. Eerste kerk: Vanackershof, Hoog Mosscher 69 A 8500 Kortrijk In bruikleen van het OCMW Kortrijk van 1 mei 1993 tot februari 2003 Begin: eerste Goddelijke Liturgie 19 september 1993 in het bijzijn van Metropoliet Panteleimon Huidige kerk: Loodwitstraat 28 A 8500 Kortrijk. (sedert februari 2003) Kerkgebouw: in huur verleend door de orthodoxe gemeenschap Kortrijk VZW. Eigenaar: in erfpacht door de kerkfabriek O.L.Vrouw aan de orthodoxe gemeenschap VZW. Bedienaar: de eerste priester vader Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper. Telefoon en email: 057 20 10 84 pius.pauwelyn5@gmail.com Diakenwijding: Gent parochie H.Andreas 27 november 1994 door Metropoliet Panteleimon Priesterwijding: Kortrijk 26 februari 1995 door Metropoliet Panteleimon Diaken: eerste diaken vader Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk Telefoon en email +32 474 41 13 99 mevis@belgacom.net Diakenwijding: Kortrijk 28 september 2014 door Metropoliet Athenagoras. Lectorwijding: Nebojsa Hinic, Kortrijk 28 september 2014 Zeteladres: Orthodoxe gemeenschap Kortrijk VZW, Loodwitstraat 28 A 8500 Kortrijk. Ondernemingsnummer: 0453.006.826 Erkenning en oprichting kerkfabriek: bij K.B. op 8 juni 1998 (in B.S. 14/08/1989) Zeteladres: Loodwitstraat 28 A, 8500 Kortrijk. (O.N. 0848.899.755) Pius (Pius-Francis) Pauwelyn werd opgenomen in de orthodoxe kerk van de heilige Andreas te Gent door vader Ignace Peckstadt. Deze gemeenschap behoorde toen nog tot het Oecumenisch Patriarchaat (exarchaat van West-Europa voor de Russische immigratie). Ondertussen eenzijdig afgeschaft in november 2018. Later werd door de gemeenschap van de Heilige Andreas parochie besloten om zich te plaatsen onder de Griekse Metropoliet Panteleimon die onder het Oecumenisch Patriarchaat viel. Mede door de erkenning van de orthodoxe kerk in ons land en de subsidiëring door de overheid wat betreft het oprichten van kerkfabrieken en onderwijs was dit een definitieve keuze om de orthodoxe kerk in ons land voortaan een “staats statuut- instelling” te geven naast de andere religies in ons land. Canonisch leek het volgens v Ignace de betere oplossing maar spiritueel heeft hij zich nooit kunnen verzoenen met een Grieks-Byzantijnse invloedsfeer op de parochie. Hij was immers een priester gevormd in de lijn van het theologisch instituut van de Heilige Sergius te Parijs. Zelf studeerde ik ook aan het Sint-Sergius instituut en had contact met de gekende professoren zoals Olivier Clément, Vader Boris Bobrinskoy, Constantin Andronikoff, Vader Alexis Kniazaeff, Joost van Rossum en vader Nicolas Cernokrak. Deze jaren waren voor mij een openbaring. Het ontstaan van de parochie van de Heilige Amandus situeert zich tegen deze achtergrond. Alhoewel geïntegreerd in de parochie had ik het verlangen om dichter bij huis een nieuwe parochie te kunnen oprichten met de intentie om éénmaal in de maand een priester uit te nodigen om de liturgie te celebreren. Zo geschiedde, samen met een goede vriend Andreas Dikomitis en met het advies van vader Ignace ging ik op stap om een vaste locatie te zoeken in Kortrijk. Ons oog viel op een kleine kapel in het Vanackershof die we in bruikleen kregen van het OCMW. Met wat spaarcenten, kleine giften en heel wat recuperatie materiaal werd ze ingericht voor minder dan 1500 euro waarvan het grootste deel nog besteed werd voor de aansluiting van gas, elektriciteit en water. De eerste liturgie werd er gecelebreerd op 19 september 1993 door vader Ignace in het bijzijn van Metropoliet Panteleimon. Ik zelf was toen koorleider. Naast een kleine kern gelovigen verrichtten Walter Fink, Willem Charlet, Anne-Mie Sap en Agnes Van Goethem het pionierswerk. Geen enkele inspanning was te veel. Stilaan werd de kapel te klein en voor grotere feesten weken we uit naar ofwel de refter van de naburige tuinbouwschool, de kapel van de zusters van Stella Maris of het medisch pedagogisch instituut op de Pottelberg. Zo zijn wij ongeveer een kleine tien jaar op de eerste locatie gebleven en groeide stillaan het idee om uit te kijken naar een grotere locatie. Het is een lange zoektocht geweest tot uiteindelijk via de gouverneur Paul Breyne de orthodoxe gemeenschap een grotere locatie kon verwerven via erfpacht in de Loodwitstraat te Kortrijk. Het was een moderne Rooms-Katholieke kerk ontheven aan de eredienst. Het leek wel een onmogelijke opdracht. Maar wij hebben eerst de intentie genomen om het gebouw te bewonen om nadien te beslissen welke opdeling we zouden maken. Een goede architect, die luisterde naar ons verlangen, een geduldige fondsenwerving gestart met een Russisch orthodox gelovige die ons een eerste geldsom schonk, gaf het startsein. Door spaarzaam te zijn hadden we de mogelijkheid om eerst het parochiaal centrum in te richten die we de “gastvrijheid van Abraham” genoemd hebben. De parochie werd erkend in juni 1998 bij Koninklijk Besluit als Grieks orthodoxe parochie wat zeker niet de bedoeling was. Later kon de kerkfabriek haar verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van de kerk. Het korte historisch overzicht in de kerk aangebracht in de koepel vermeldt het volgende: Deze kerk werd toegewijd aan de Heilige Amandus en ingezegend door Metropoliet Panteleimon op 7 februari 2009. De fresco’s werden aangebracht door Dragomir en Nemanja Marunic en Dragan Stankovic in maart en april 2011. Samen met het kerkbestuur onder het voorzitterschap van Andreas Dikomitis was vader Pius Pauwelyn de bezieler van deze onderneming. Hiermee is het meest essentiële gezegd. Om het 25 jarig bestaan van de parochie te herdenken hebben we op 1 december 2018 een uitgebreid relaas gegeven aan de parochianen over het ontstaan in de vorm van een historisch overzicht en een catechese over de buitenkant en de binnenkant van de kerk. (v Pius Pauwelyn december 2018). + + +